Zahlubovací nástroj s integrovaným přidržovačem (horní strana plechu)